Pohyblivý cieľ

  • 26. 9. 2016

Rok 2017 mal byť významným obdobím pre verejné financie Slovenskej republiky.

Mali sme dosiahnuť štrukturálne vyrovnaný rozpočet alebo - jazykom Paktu stability a rastu – strednodobý cieľ (MTO). Rok 2017 sa na obrazovky ministerstva financií dostal na jar v roku 2014. Vtedy bolo potrebné pripraviť trojročný rozpočet aj poslať program stability do Bruselu s horizontom 2014 až 2017. Sľúbilo sa, že v roku 2017 už budeme hospodáriť s deficitom len na úrovni 0,54% z HDP.

Ako je možné vidieť z grafu, tento cieľ sa postupne „aktualizoval“ a vo vládnom návrhu rozpočtu je to už 1,29% z HDP. Posunutie cieľa k menej ambicióznym hodnotám nie je nič výnimočného v zlých časoch, kedy ekonomika produkuje menej a štátna kasa sa plní horšie ako boli očakávania. Je to aj prípad Slovenska?

Oproti pôvodnému odhadu z programu stability z roku 2014 je daní a odvodov1 viac (v návrhu rozpočtu pre budúci rok) o 3,6% z HDP. V eurovom vyjadrení je to približne 2,35 mld. EUR. Vyzerá to tak ako keby platilo, že čím viac daní, tým vyšší deficit.

Viac daní, menej ambiciózny cieľ v roku 2017


 1 Všetky čísla sú z Výboru pre daňové prognózy (VpDP).