Rozpočet „light“

  • 3. 5. 2013

Minister financií každý rok predkladá na rokovanie vlády „diétnu“ verziu rozpočtu do 15. augusta.

Reálne politické rozhodovanie a konečné kontúry sa zvyčajne objavujú až v októbri. Práve preto aj RRZ svoj komplexný pohľad ponúka až po predložení návrhu „zákona roka“ do parlamentu. Už teraz je však možné poukázať na niektoré zaujímavosti. Tu sú moje prvé myšlienky po prečítaní dokumentu, tiež v „light“ verzii.

Ide o môj osobný názor:
• Ambície konsolidovať po východiskách a programe stability upadli. Zvyšujú sa plánované deficity aj dlh. Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti verejných financií to nie je dobrá správa. Hlavným argumentom je strednodobá podpora rastu. V tejto súvislosti je škoda, že sa nedarí čerpať eurofondy. Oproti plánom pritečie v tomto roku do ekonomiky takmer o 700 mil. EUR menej zo zdrojov z Bruselu. Okrem toho sú spôsoby konsolidácie, ktoré sú menej bolestivé pre rast (boj so šedou ekonomikou, dane z nehnuteľností alebo napríklad transfery). Navyše v roku 2014 je deficit len tesne pod hranicou 3% z HDP, čo znamená, že v prípade nečakaných udalostí môžu nastať komplikácie so splnením Paktu stability a rastu.

• Ministerstvo financií odhaduje deficit na rok 2013 na úrovni 3,04% z HDP plus riziko 0,2% z HDP vyplývajúce z hospodárenia samospráv. Zároveň ale potvrdzuje záväzok Slovenska ukončiť procedúru nadmerného deficitu (EDP) na jar 2014. Teoreticky je možné ukončiť EDP aj s deficitom v blízkosti 3% z HDP ak sú splnené určité podmienky. Ako som písal už tu, veľa závisí od posúdenia našej penzijnej schémy (ktorá nie je povinná) a od toho, či celkové náklady na druhý pilier budú vyššie ako odchýlka od 3% z HDP. Navyše medzi riziká by som zaradil aj príjmy z dividend, nakoľko zatiaľ mi nie je jasné ako sa vyplatí z 365 mil. EUR zisku SPP až 360 mil. EUR dividend pre štát s 51-percentným podielom.

• Aj keby sa podarilo EDP ukončiť na jar, veľmi ľahko sa do nej môžeme vrátiť na jeseň, keďže podľa novej metodiky ESA2010 už nebudú úspory v druhom pilieri prenesené do Sociálnej poisťovne príjmom verejných financií (ide o takmer 240 mil. EUR v roku 2013). Navyše nie je možné vylúčiť ani iný pohľad na predaj ropných rezerv (480 mil. EUR), keďže nové pravidlá posudzujú sektorovú klasifikáciu viac kvalitatívne ako doteraz. Vo svetle týchto čísel by som nebol prekvapený, keby Slovensko dostalo na jar budúceho roka ročný odklad v procedúre nadmerného deficitu.

• ESA2010 môže ovplyvniť aj dlh, čo môže skomplikovať dosiahnutie 56,9% z HDP v roku 2014, teda tesne pod ústavnou hranicou 57%, ktorá už predstavuje požiadavku vyrovnaného rozpočtu (poslaného do parlamentu). Fakticky už terajší návrh prekračuje túto hranicu, keďže ministerstvo zabudlo do dlhu zarátať dlhy nemocníc (57,05% z HDP po zarátaní tohto dlhu vo výške 100 mil. EUR).

• Pikoškou je aj odlišný odhad osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach v daňových prognózach a v príjmoch v štátnych finančných aktívach.

• Čo sa týka samotného rozpočtu na rok 2014, okrem toho, že chýbajú opatrenia za 700 mil. EUR môžeme vidieť aj ďalšie riziká. Samosprávy a zdravotníctvo zostávajú aj naďalej s optimistickými predpokladmi. Ambiciózne môžeme vnímať aj nastavenie dividend. V návrhu sú zahrnuté viaceré jednorazové položky ako napríklad splátka od stratovej firmy Cargo (takmer 100 mil. EUR), digitálna dividenda (cca. 300 mil. EUR) alebo peniaze zo zrušenia vkladov na doručiteľa (26 mil. EUR).

• Pri plánoch nájsť 700 mil. EUR sa spomínajú predovšetkým 2 veci: efektívnejšia verejná správa a lepší výber daní. Predpokladám, že na stôl prídu ešte ďalšie návrhy, keďže spoliehať sa len tieto opatrenia by nemuselo stačiť. Návrh rozpočtu teda jednoznačne ukazuje, že k zníženiu deficitu pod 3% z HDP udržateľným spôsobom sme ešte ďaleko a asi nikto v súčasnosti nezávidí prácu ministra financií. Jeseň bude ešte zaujímavá.