Názov požiadavky

Kvantifikácia opatrení – vládny návrh zákona č.461/2003 o sociálnom poistení: parlamentná tlač 137 (Zvýšenie 13. dôchodku)

Zadávateľ

RRZ
Mlynské nivy 7788/12 82109 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 42263051

Popis

Zvýšenie 13. dôchodku

Číslo požiadavky

KO-2024/03

Kategória

Kvantifikácia vplyvu opatrení

Dátum prijatia

22. 1. 2024

Termín dodania

14. 2. 2024