Názov požiadavky

Kvantifikácia vplyvu opatrení: Osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície