Názov požiadavky

Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zavedenie 19 % sadzby DPH, DPPO a DPFO

Zadávateľ

Poslanecký klub Sloboda a Solidarita

Popis

Navrhované zmeny v sadzbách DPH by ovplyvnili všetky slovenské domácnosti. Priemerne by zhoršili finančnú situáciu domácnosti o 2 eura mesačne (alternatíva 1). Vyššie dane by pocítili všetky domácnosti v prvých štyroch príjmových kategóriách (deciloch). Naopak 21 % domácností z najvyššej príjmovej kategórie by platilo za svoje nákupy tovarov a služieb nižšiu daň z pridanej hodnoty. Odhadovaný statický dopad navrhovaných zmien alternatívy 1 na saldo rozpočtu je relatívne malý, ale negatívny na úrovni 0,2% HDP.

Číslo požiadavky

KO-2021/01

Kategória

Kvantifikácia vplyvu opatrení

Dátum prijatia

23. 6. 2021

Termín dodania

16. 8. 2021