Názov požiadavky

Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zavedenie hornej hranice dôchodkového veku

Zadávateľ

RRZ

Popis

Ambíciou tohto komentára KRRZ je poskytnúť odborné informácie, ktoré by mali prispieť ku skvalitneniu verejnej diskusie k zavedeniu tzv. stropu dôchodkového veku, vrátane aktualizácie kvantifikácie vplyvov na makroekonomický vývoj, domácnosti a verejné financie3. V diskusii sa zatiaľ opakovane objavujú argumenty, z ktorých väčšina vychádza z neúplných alebo len čiastkových informácií. Niektoré z nich možno označiť za mýty.

Číslo požiadavky

05/2018

Kategória

Kvantifikácia vplyvu opatrení

Dátum prijatia

18. 9. 2018

Termín dodania

18. 9. 2018