Názov požiadavky

Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zavedenie hornej hranice veku odchodu do dôchodku na úrovni 65 rokov

Zadávateľ

Poslanecký klub hnutia OĽANO

Popis

S cieľom zlepšiť dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému sa dôchodkový vek v rámci reformy priebežného piliera v roku 2012 (v tom čase 62 rokov) naviazal automaticky na vývoj strednej dĺžky života s účinnosťou od roku 2017. Znamená to, že aj bez ďalšieho legislatívneho zásahu môže dôchodkový vek automaticky klesať, stagnovať, alebo rásť, plne v súlade s demografickým vývojom. Navrhované opatrenie ponecháva tento mechanizmus v platnosti s tým, že stanovuje horný limit dôchodkového veku na 65 rokov.

Číslo požiadavky

01/2018

Kategória

Kvantifikácia vplyvu opatrení

Dátum prijatia

24. 1. 2018

Termín dodania

16. 2. 2018