Názov požiadavky

Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane

Zadávateľ

RRZ

Popis

Navrhované opatrenie by ovplyvnilo verejné financie cez pokles výnosu dane z príjmov fyzických osôb o 185 mil. eur. Za predpokladu, že v dôsledku zvýšenia disponibilného príjmu pracujúcich vzrastie ich spotreba, by navrhované opatrenie viedlo k nárastu vo výnose dane z pridanej hodnoty o 15 mil. eur.

Číslo požiadavky

KO-2019/01

Kategória

Kvantifikácia vplyvu opatrení

Dátum prijatia

11. 4. 2019

Termín dodania

11. 4. 2019