Názov požiadavky

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky); parlamentná tlač 168

Zadávateľ

Poslanecký klub Progresívne Slovensko
Grösslingová 4, 811 09 Bratislava
IČO: 51224836

Popis

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky);

Číslo požiadavky

KO-2024/02

Kategória

Kvantifikácia vplyvu opatrení

Dátum prijatia

17. 1. 2024

Termín dodania

19. 2. 2024