Názov požiadavky

Stanovisko k schválenému zákonu č. 252/2012 Z.z.

Zadávateľ

Poslanecký klub strany SDKÚ-DS
Stanovisko k schválenému zákonu č. 252/2012 Z.z.
IČO: 123

Popis

Hodnotenie je rozdelené do štyroch častí. Prvá časť má za cieľ prezentovať zámer predkladateľa pri tvorbe legislatívy a poskytnúť prehľad o najdôležitejších legislatívnych opatreniach, ktoré budú v ďalších častiach ďalej analyzované. Druhá časť kvantitatívne a kvalitatívne popisuje vplyv opatrení na domácnosti2 s dôrazom na zmenu a rozloženie daňovo-odvodového zaťaženia a poukazuje na zmenu nárokov zo sociálneho systému. Okrem toho sa v tejto časti popisujú aj úpravy v kapitalizačnom pilieri v oblasti poplatkov a typov fondov, ktoré majú taktiež vplyv na budúcu výšku dôchodkov. Tretia časť sa venuje vplyvu všetkých opatrení na ekonomický vývoj, najmä na trh práce a snaží sa ilustrovať pravdepodobný efekt opatrení na hospodársky rast v strednodobom a dlhodobom horizonte. Posledná štvrtá časť je venovaná kvantifikácii vplyvu prijatých opatrení na verejné financie. Cieľom bolo posúdiť nielen krátkodobé vplyvy na rozpočet, ale najmä dlhodobé efekty použitím štandardných indikátorov udržateľnosti.

Číslo požiadavky

01/2012

Kategória

Stanoviská

Dátum prijatia

14. 9. 2012

Termín dodania

5. 12. 2012