Názov požiadavky

Stanovisko k zverejneným výhradám k výdavkovým limitom

Zadávateľ

RRZ
Mlynské nivy 7788/12 82109 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 42263051

Popis

Reakcia na výhrady k limitu verejných výdavkov, ktoré boli komunikované vo verejnom priestore a ku ktorým je podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť potrebné zaujať vysvetľujúce stanovisko, nakoľko často ide o nedorozumenia. 

Číslo požiadavky

-

Kategória

Stanoviská

Dátum prijatia

22. 2. 2024

Termín dodania

22. 2. 2024