Názov požiadavky

Stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť k podnetu na podanie návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky Ústavnému súdu Slovenskej republiky na začatie konania o súlade právnych predpisov (zákon č. 519/2022 Z. z.)