Názov požiadavky

Stanovisko RRZ k návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR

Zadávateľ

RRZ

Popis

Zjednodušene a ilustratívne, vytvoriť podmienky na úspešné zopakovanie príbehu vplyvu veľkej automobilky na skokovú modernizáciu strojárenského odvetvia, no tentoraz by malo ísť o sektor služieb.

Číslo požiadavky

S-2021/03

Kategória

Stanoviská

Dátum prijatia

26. 3. 2021

Termín dodania

26. 3. 2021