TREND Business Afternoon – Aká bude budúcnosť dlhovej brzdy?

  • 4. 7. 2017

Radu pre rozpočtovú zodpovednosť reprezentoval v úvodnom vstupe predseda RRZ Ivan Šramko a v následnej panelovej diskusii prezentoval názory rady Ľudovít Ódor.

Diskusné témy:

  • Ku koreňom dlhovej brzdy: Prečo vznikla a aké boli jej ciele?
  • Limity života s dlhovou brzdou: Aké nedostatky sa ukázali v praxi?
  • Ako rekonštruovať dlhovú brzdu a nestratiť sa na ceste k dlhodobej udržateľnosti verejných financií?
  • Mali by sme hrubý dlh v nastavení dlhovej brzdy nahradiť čistým dlhom? Aké sú alternatívy k súčasnej dlhovej brzde?