Názov dokumentu

Kúpna zmluva na multifunkčné zariadenie (tlačiareň)

Dodávateľ

CBC Slovakia s.r.o.
IČO: 44773293

Zhrnutie

Kúpna zmluva podľa ustanovenia § 269 ods. 2, § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.

Číslo dokumentu

KRRZ/Z/2018-12

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

9. 8. 2018

Dátum účinnosti

10. 8. 2018

Dátum zverejnenia

9. 8. 2018

Kategória

Zmluva

Suma (bez DPH):
5 510,00 €