Názov dokumentu

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb správy informačných systémov č. KRRZ/Z/2021-22

Dodávateľ

DIGMIA s.r.o.
IČO: 36654132

Zhrnutie

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb správy informačných systémov č. KRRZ/Z/2021-22 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Číslo dokumentu

KRRZ/Z/2021-22

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

31. 12. 2021

Dátum účinnosti

1. 1. 2022

Dátum zverejnenia

31. 12. 2021

Kategória

Zmluva

Suma (bez DPH):
47,50 €