Názov dokumentu

Zmluva o partnerstve

Dodávateľ

Slovak Economic Association
Národohospodárska fakulta, EUBA, Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
IČO: 30844789

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

Z/2016/04

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

15. 3. 2016

Dátum účinnosti

13. 4. 2016

Dátum zverejnenia

12. 4. 2016

Kategória

Zmluva

Suma (bez DPH):
2 800,00 €