Ako merať konsolidáciu vo verejných financiách

  • 14. 5. 2014

RRZ používa pri hodnotení rozpočtu viaceré analytické indikátory, ktoré umožňujú vyhodnotiť hospodárenie vlády z viacerých pohľadov. Ich definícia je dôležitá aj pre účely dodržiavania národných a európskych fiškálnych pravidiel.

Čisté bohatstvo predstavuje najkomplexnejší prístup, keďže na rozdiel od ostatných dlhodobých ukazovateľov berie do úvahy aj charakter konsolidačných opatrení. Kým sa však podarí dotiahnuť všetky praktické problémy s jeho vyčíslením, pre posúdenie dlhodobej udržateľnosti budú rozhodujúce ukazovatele fiškálnej medzery, ako je ústavným zákonom definovaný ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti alebo širšie definovaný ukazovateľ používaný Európskou komisiou S2.

Keďže výpočet týchto ukazovateľov je zložitejší a poznačený aj väčšou neistotou, rada bude hodnotiť rozpočet a strednodobé rozpočtové ciele krátkodobými indikátormi. Kľúčové je rozlíšenie toho, na čo sa chce poukázať, či na veľkosť vplyvu prijatých opatrení, zlepšenie trvale udržateľného salda rozpočtu alebo koľko k tejto zmene prispela súčasná a koľko minulé vlády. V závislosti od toho, ktorá otázka sa skúma, sa používajú tri ukazovatele: veľkosť opatrení, zmena štrukturálneho salda a konsolidačné úsilie vlády.