Dvojité započítanie inflácie do valorizácie dôchodkov by mohlo zhoršiť dlhodobú udržateľnosť dvakrát viac ako zavedenie rodičovského dôchodku. (Tlačová správa)

  • 3. 5. 2023

Poslanec NR SR Erik Tomáš za stranu HLAS-SD predložil dňa 28.03.2023 v NR SR pozmeňujúci návrh upravujúci valorizáciu dôchodkov. Pozmeňujúci návrh neprešiel riadnym pripomienkovým konaním a nebola k nemu zverejnená doložka vplyvov na rozpočet verejnej správy. Valorizácia dôchodkov pritom patrí medzi faktory, ktoré najviac prispievajú k rastu výdavkov verejnej správy a dotýka sa vyše milióna občanov SR poberajúcich dôchodky.

V rozpore s odôvodnením predkladateľa, schválenie pozmeňujúceho návrhu by znamenalo dvojité započítanie inflácie do valorizácie dôchodkov a to by malo výrazný negatívny dopad na verejné financie.

Navrhovaná legislatívna zmena by mohla zvýšiť deficit verejnej správy až o 1,6 mld. eur (1,1 % HDP) do roku 2026, pričom výdavky by ostali zvýšené aj v nasledujúcich desaťročiach. Úroveň hrubého dlhu by sa vplyvom návrhu do roku 2026 mohla zvýšiť až o 4,5 mld. eur (3,1 % HDP).

Návrh bude mať negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií až vo výške 0,53 % HDP. To je vyše dvojnásobný dopad než má zavedenie rodičovského dôchodku (0,2 % HDP).

Dlhodobý negatívny vplyv je dôsledkom systematickej chyby obsiahnutej v návrhu, na ktorú Rada upozorňovala už pri prvom pokuse o presadenie jeho obsahu do legislatívy. Dôsledkom tejto chyby je dvojnásobné zohľadňovanie inflácie vo valorizácii. V časoch výraznej inflácie by sa okrem mimoriadnej valorizácie rast cien v tom istom období zohľadnil aj v následnej štandardnej januárovej valorizácii. Dôchodky by pritom zostali vyššie aj po odznení inflačného šoku.

Rada opakovane pripomína, že dôchodkový systém bol v roku 2018 podľa OECD (ako aj RRZ) považovaný za udržateľne nastavený voči zhoršujúcej sa demografii na Slovensku. Aj po vylepšeniach v roku 2022 (stále nedostatočných) však tlak na Sociálnu poisťovňu ostal na horizonte 50 rokov vyšší priemerne o 1 mld. eur voči legislatíve z roku 2018. Po schválení tohto návrhu by sa dlhodobý deficit dôchodkového systému zvýšil až na 1,5 mld. eur.