Európska fiškálna rada

  • 23. 6. 2015

Naša rodina má nového člena. Európska komisia oznámila vznik Európskej fiškálnej rady (EFB). Prvé dojmy mám celkom zmiešané.

Pozitívom je, že nová inštitúcia môže vytvoriť tlak na odpolitizovanie rozhodnutí v súvislosti s uplatňovaním pravidiel obsiahnutých v Pakte stability a rastu. Je nádej, že „zvyčajne jeden rok“ pri korekcii nadmerného deficitu sa nebude interpretovať ako štyri. Možno sa skráti aj zoznam výnimočných okolností, keďže v súčasnosti aj prísľuby štrukturálnych reforiem postačujú na prižmúrenie obidvoch očí. Predpokladám, že renomovaní experti na čele novej rady nebudú mať žiadnu motiváciu púšťať sa do politických obchodov.

Teší ma aj „gramatická“ zmena v náplni novej fiškálnej rady. Kým sa doteraz hovorilo o koordinácii národných fiškálnych rád, teraz je to kooperácia. Inak povedané, EFB sa bude snažiť implementovať najlepšie praktiky a využívať aj lepšie znalosti lokálnych rád. Dôležitá úloha národných fiškálnych rád je rešpektovaná aj cez mechanizmus nominácie členov. Združenie európskych rozpočtových strážnych psov (ktoré sme založili v Bratislave) bude mať možnosť navrhnúť jedného člena EFB1.

Za nie úplne najlepšie rozhodnutie považujem spôsob zriadenia Európskej fiškálnej rady. Komisia sa rozhodla sama bez diskusií s Európskym parlamentom či národnými fiškálnymi radami. Z toho vyplýva, že EFB bude mať len akýsi poradný hlas. Bude kontrolovať inštitúciu, ktorá ju zriadila (a nominovala členov) na základe analýz sekretariátu s nejasnými kapacitami, ktorá k nej prechádza tiež z Komisie. Podľa dnešných informácií je zatiaľ otázne, či bude takto postavený aparát schopný konať úplne nezávisle. Viac nám možno napovedia ďalšie diskusie a nominácie na členov EFB.
Veľmi málo sa v dokumente píše o nastavení európskeho fiškálneho rámca. Bol by som radšej, keby mala EFB v mandáte (s jasným termínom) návrh na podstatné zjednodušenie zbytočne neprehľadného a komplexného systému. Teraz si neviem dosť dobre predstaviť ani to, akým spôsobom by mala EFB „rozmeniť na drobné“ žiadúcu fiškálnu pozíciu eurozóny pre jednotlivé členské štáty.

Napriek rizikám sa však teším na spoluprácu s novou fiškálnou radou. Z pohľadu národných rozpočtových rád môže EFB okrem platformy na zdieľanie skúseností poskytnúť aj ochranu pred svojvôľou domácich politikov. Je šanca robiť viaceré veci oveľa lepšie než doteraz. A lobistom pre budúce generácie presne o to ide.

1 Aj keď rozhodujúce slovo bude mať komisia.