KRRZ upravuje odhad deficitu iba minimálne
(Semafor september 2021)

  • 28. 9. 2021

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,9 mld. eur

• KRRZ mierne znížila odhad deficitu VS v roku 2021, zmena oproti augustovej prognóze predstavuje 38 mil. eur. Zlepšenie deficitu je spôsobené vyšším výnosom daňových príjmov, najmä rýchlejším tempom rastu príjmov z DPH a DPPO. Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit VS dosiahnuť úroveň 6 873 mil. eur (7,1 % HDP).

• Odchýlka očakávaného deficitu VS od aktuálneho odhadu vlády je pozitívna vo výške 1 637 mil. eur (1,7 % HDP), čo znamená, že riziko nárastu schodku nad úroveň predpokladanú vládou je nízke. Očakávaný vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a jej dôsledkov na makroekonomický vývoj.

• Vzhľadom na schválenie novely zákona o štátnom rozpočte nie je cieľ deficitu z pôvodného rozpočtu na úrovni 7,4 % HDP aktuálny. Z tohto dôvodu KRRZ od júnovej prognózy nevyhodnocuje odchýlku očakávaného deficitu voči pôvodnému rozpočtu. Aktuálny odhad vlády zverejnený v auguste 2021 predpokladá deficit VS vo výške 8,8 % HDP.

• Najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo VS oproti očakávaniam vlády odhadujeme vo výdavkoch štátneho rozpočtu. Úspora vo výške 702 mil. eur (0,7 % HDP) vyplýva najmä z pomalšieho čerpania kapitálových výdavkov a výdavkov na tovary a služby, keďže nízke tempo rastu pozorované počas prvých ôsmich mesiacov nezodpovedá vysokej úrovni koncoročných výdavkov predpokladaných vládou.

• Opatrenia vlády na riešenie pandémie v aktuálnej prognóze dosahujú výšku spolu 3 012 mil. eur (3,1 % HDP), pričom oproti odhadu vlády je rozpočtový vplyv nižší o 343 mil. eur (0,4 % HDP). Výdavky v objeme 133 mil. eur (0,1 % HDP) by mali byť financované z EÚ fondov.

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.