Náklady pandémie sa zvyšujú, deficit narastie (Semafor máj 2021)

  • 27. 5. 2021

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 7,45 mld. eur

• Prognóza KRRZ pre deficit VS v roku 2021 sa zvýšila, zhoršenie oproti aprílovej prognóze predstavuje 829 mil. eur. K nárastu deficitu prispeli vyššie výdavky na riešenie pandémie, najmä navýšenie vplyvu opatrení na podporu ekonomiky (kurzarbeit, podpora podnikov v cestovnom ruchu) ako aj vyšší objem ostatných výdavkov súvisiacich s pandémiou (hospodárska mobilizácia, náklady vakcinácie).

• Po zhoršení prognózy je očakávaná odchýlka od salda rozpočtu negatívna vo výške 360 mil. eur (0,37 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu sa zmenilo z nízkeho na mierne. Očakávaný vývoj verejných financií je však ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a jej dôsledky na makroekonomický vývoj.

• Na rokovanie NR SR je v tomto období predložená novela zákona o štátnom rozpočte, ktorej konečná podoba nie je známa. Po jej schválení už cieľ pôvodného rozpočtu nebude aktuálny, z dôvodu vyšších nákladov na riešenie pandémie príde k navýšeniu vládneho cieľa pre deficit v roku 2021.

• Podľa predbežných výpočtov by schválenie novely nemalo mať zásadný vplyv na úroveň deficitu aktuálne odhadovanú KRRZ.

• Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit VS v roku 2021 dosiahnuť úroveň 7 450 mil. eur (7,71 % HDP).

• Opatrenia vlády na riešenie pandémie v aktuálnom odhade dosahujú výšku spolu 2 794 mil. eur (2,9 % HDP), pričom nad rámec rezervy v pôvodnom rozpočte navyšujú deficit o sumu 1 498 mil. eur (1,6 % HDP). Výdavky v objeme 255 mil. eur (0,3 % HDP) by mali byť financované z EÚ fondov.

• Najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet odhadujeme vo výdavkoch štátneho rozpočtu (ŠR). Úspora o 501 mil. eur (0,5 % HDP) vyplýva najmä z nižšieho čerpania kapitálových výdavkov, výdavkov na tovary a služby ako aj ďalších bežných výdavkov vrátane nepoužitia rezerv.

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.