KRRZ znižuje odhad deficitu na 6,8 mld. eur (Semafor júl 2021)

  • 27. 7. 2021

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,82 mld. eur

• Prognóza KRRZ pre deficit VS v roku 2021 sa znížila, zmena oproti júnovej prognóze predstavuje 167 mil. eur. Zlepšenie deficitu je spôsobené vyšším výnosom daňových a odvodových príjmov, najmä dane z príjmov právnických osôb v dôsledku lepšieho výsledného hospodárenia firiem v roku 2020.

• Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit VS v roku 2021 dosiahnuť úroveň 6 821 mil. eur (7,0 % HDP).

• Vzhľadom na schválenie novely zákona o štátnom rozpočte nie je cieľ deficitu z pôvodného rozpočtu na úrovni 7,4 % HDP aktuálny. Z tohto dôvodu KRRZ od júnovej prognózy nevyhodnocuje očakávanú odchýlku deficitu voči pôvodnému rozpočtu, ale voči odhadu vlády z Programu stability na roky 2021 až 2024, ktorý predpokladá deficit VS vo výške 9,9 % HDP. Túto úroveň RRZ považuje za hornú hranicu a vytvorený priestor na absorpciu dôsledkov pandémie.

• Po zlepšení prognózy je očakávaná odchýlka od úrovne deficitu VS predpokladaného vládou pozitívna vo výške 2 652 mil. eur (2,7 % HDP), čo znamená, že riziko zhoršenia hospodárenia oproti odhadu vlády je nízke. Očakávaný vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a jej dôsledky na makroekonomický vývoj.

• Najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet odhadujeme v daňových príjmoch. Zlepšenie salda o 1 324 mil. eur (1,4 % HDP) vyplýva najmä z rastu výnosu DPPO vďaka lepším hospodárskym výsledkom firiem, pozitívne prispieva aj navýšenie výnosu DPH a daní z práce z dôvodu vyššej spotreby ako aj vplyvom lepšieho vývoja na trhu práce.

• Opatrenia vlády na riešenie pandémie v aktuálnom odhade dosahujú výšku spolu 2 871 mil. eur (3,0 % HDP), pričom oproti predpokladom vlády je rozpočtový vplyv nižší o 717 mil. eur (0,7 % HDP). Výdavky v objeme 148 mil. eur (0,2 % HDP) by mali byť financované z EÚ fondov.

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.