Päť rokov

  • 5. 1. 2017

Verím, že dobre fungujúce a profesionálne verejné inštitúcie sú nielen základným kameňom demokracie, ale aj katalyzátorom ekonomického úspechu krajín.

Vo svojej kariére som budoval už všeličo: databázy, ekonomické modely, konsolidačné scenáre, stratégie alebo štrukturálne reformy1. Nič však intelektuálne neobohacuje a neinšpiruje viac ako budovanie a skvalitnenie inštitúcií. Dať Inštitútu finančnej politiky (IFP) modernú tvár, zreformovať Odbor výskumu v NBS alebo prispieť ku vzniku Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) sú veci, ktoré zaraďujem na vyššie poličky v mojom životopise. Tento blog je však o Rade pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá oslavuje svoje piate narodeniny.

Keď sme v roku 2009 s Mišom Horváthom presviedčali politikov, že dobrá Rada je nad zlato, ešte sme netušili, že staviame základy budúceho ústavného zákona. Historicky prví traja členovia rady boli zvolení v parlamente koncom mája 2012. Štartovali sme od nuly. Prvé týždne a mesiace boli plné administratívnych záležitostí (kancelárie, počítače, internetový kábel, procesy, atď.) ako aj personálnych rozhodnutí. Vedeli sme, že najdôležitejším aktívom fiškálnych rád je kredibilita, ktorú je možné získať len pomocou kvalitných ľudí a najmodernejších prístupov. Preto sme hľadali mix analytikov s teoretickými vedomosťami ale aj praktickými skúsenosťami. Od začiatku sme kládli veľký dôraz aj na komunikáciu, ktorá musí byť v prípade nezávislých inštitúcií vecná, apolitická a maximálne transparentná.

Samozrejme, som príliš zaujatý na to, aby som objektívne zhodnotil, či sme uspeli. Nezažili sme len pozitíva, ale keď sa pozriem do spätného zrkadla, teším sa predovšetkým z piatich vecí. Po prvé, podarilo sa nám dať dohromady skupinu ľudí, ktorá funguje ako dobre namazaný stroj. Sú medzi nimi „modelári“, ktorí publikujú v zahraničných časopisoch, ale aj analytici, ktorí poznajú štátny rozpočet možno lepšie, ako ten vlastný. Po druhé, pečiatku kvality na naše prístupy dáva Panel poradcov, zostavený zo špičkových svetových expertov. Diskusie s nimi sú pre mňa vždy veľmi podnetné a zaujímavé. Pri týchto odborníkoch platí, že by sa určite neunúvali zaoberať sa Slovenskom, ak by to pre nich nebolo dostatočne zaujímavé. Po tretie, značka RRZ sa celkom úspešne udomácnila na domácej scéne. V rozpravách o návrhu rozpočtu v parlamente sa tieto tri písmenká vyskytujú často. Médiá sa pýtajú na náš názor a odborná verejnosť sa intenzívne zaujíma o naše výstupy. Analytici sa môžu v súčasnosti dozvedieť viac informácií o verejných financiách, ako mal minister financií k dispozícii pred desiatimi rokmi. Po štvrté, RRZ patrí do elity fiškálnych rád v Európe. Nielen aktivitou, ale aj odborne. Vytvorili sme Network európskych nezávislých fiškálnych inštitúcií, radíme a pomáhame iným fiškálnym radám, pravidelne organizujeme konferencie a semináre, zlepšujeme metodiky a úzko spolupracujeme s OECD. Po piate, RRZ sa v rámci svojich možností snaží osloviť aj širšiu verejnosť. Infografiky, bublinkové rozpočty alebo napríklad kalkulačky, či blogy sú skromnými príspevkami do snahy o zvýšenie informovanosti verejnosti.

V živote človeka je prvých päť rokov kľúčových. Existuje veľa výskumných štúdií, ktoré potvrdzujú, že ak rodičia alebo škôlky v prvých rokoch niečo zanedbajú, vo vyšších vekoch sa to už ťažko napráva. Prvé kroky fiškálnych rád sú taktiež nesmierne dôležité. Zvyčajne sa totiž vtedy rozhoduje o tom, či dokážu v ekonomicko-politickej džungli „označkovať“ dostatočne veľké teritórium. Nie je jedno, či z nich budú sebavedomé, rešpektované a mienkotvorné inštitúcie alebo sa stanú len ďalším dielikom v stáde bezvýznamných verejných inštitúcií. Dúfam, že sa nám podarilo presvedčiť aspoň časť odbornej verejnosti o tom, že RRZ patrí do prvej skupiny.

S uplynutím piatich rokov sa blíži ku koncu aj môj mandát v RRZ. Som rád, že som mohol byť pri tom.

1) Daňová reforma, dôchodkové reformy, návrh odvodovej reformy (zrušenie zdravotných odvodov) alebo napríklad reforma riadenia verejných financií.