Úloha a možnosti rady v časoch dlhovej krízy

  • 5. 11. 2012

10. ročník konferencie SAF (Slovenskej asociácie finančníkov) Finančné riadenie podnikov 23. a 24. októbra 2012.