Umenie (ne)platiť dane

  • 16. 3. 2017

Zavedenie daňovej licencie v roku 2014 pomohlo prvýkrát ilustrovať „flexibilitu“ firiem pri priznávaní dane z príjmu. Rovnaké správanie ako v roku 2014 je možné pozorovať aj v daňových priznaniach za rok 2015.

Firmy, ktoré v minulosti vykazovali nízku alebo nulovú daň, naďalej prispôsobovali svoj hospodársky výsledok výške daňovej licencie a ich priznaná daň sa opäť koncentrovala v okolí rovnakých hodnôt ako v roku 2014. V roku 2015 bolo navyše po prvýkrát možné započítať zaplatenú daňovú licenciu za predchádzajúce obdobie voči daňovej povinnosti.

Niektoré firmy na to reagovali zvýšením účtovného zisku a priznanej dane, ale často len do tej úrovne, ktorú bolo po zápočte možné opätovne znížiť na výšku licencie. V konečnom dôsledku tak niektoré subjekty pri optickom náraste zisku a priznanej dane v roku 2015 zaplatili za obidva roky efektívnu daň len na úrovni licencie. Vďaka účtovnej flexibilite niektorých firiem sa tak pri grafickom zobrazení daňových priznaní začínajú objavovať obrazce ponášajúce sa na abstraktné umenie od Pieta Mondriana.