Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Kategória
Typ
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 1838
Zverejnenie Názov/číslo dokumentu Dodávateľ Kategória Typ Suma
20131018
Z/2013/04
OGResearch, s.r.o. 11 113,00 €
20130917
F/2013/28
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúry 249,60 €
20130917
F/2013/27
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúry 6,96 €
20130917
F/2013/26
TAXI Michal Žitňák Faktúry 140,00 €
20130917
F/2013/25
GLS WEB Design, s.r.o. Faktúry 102,00 €
20130917
F/2013/24
Národná banka Slovenska Faktúry 3 191,45 €
20130917
F/2013/23
CLEAN TONERY, s.r.o. Faktúry 1 062,00 €
20130911
F/2013/22
Financial Times LtD Faktúry 1 068,00 €
20130911
F/2013/21
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Faktúry 1 094,40 €
20130911
F/2013/20
AGEM Computers, s.r.o. Faktúry 224,52 €
20130911
F/2013/19
Národná banka Slovenska Faktúry 65,18 €
20130911
F/2013/18
Slovak Telekom, a.s. Faktúry 5,99 €
20130911
F/2013/17
AGEM Computers, s.r.o. Faktúry 224,52 €
20130911
F/2013/16
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby Faktúry 39,84 €
20130911
F/2013/15
Orange Slovensko, a.s. Faktúry 812,76 €
20130911
F/2013/14
Orange Slovensko, a.s. Faktúry 249,67 €
20130911
F/2013/13
GLS WEB Design, s.r.o. Faktúry 102,00 €
20130911
F/2013/12
Orange Slovensko, a.s. Faktúry -8,95 €
20130911
F/2013/11
Orange Slovensko, a.s. Faktúry -6,79 €
20130911
F/2013/10
Orange Slovensko, a.s. Faktúry -37,44 €
20130911
F/2013/09
Orange Slovensko, a.s. Faktúry -42,60 €
20130911
F/2013/08
Orange Slovensko, a.s. Faktúry -28,54 €
20130911
F/2013/07
Orange Slovensko, a.s. Faktúry -33,50 €
20130911
F/2013/06
Orange Slovensko, a.s. Faktúry -33,82 €
20130911
F/2012/06
Orange Slovensko, a.s. Faktúry -33,82 €
20130911
F/2013/05
Národná banka Slovenska Faktúry 3 191,45 €
20130911
F/2013/04
Orange Slovensko, a.s. Faktúry 693,60 €
20130911
F/2013/04
Orange Slovensko, a.s. 693,60 €
20130911
F/2013/03
Slovak Telekom, a.s. Faktúry 5,99 €
20130911
F/2013/02
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúry 255,79 €
20130311
F/2013/01
Orange Slovensko, a.s. Faktúry 240,15 €
20130808
Z/2012/14
Orange Slovensko, a.s. 0,00 €
20130808
Z/2013/03
DATALAN, a.s. 14 444,76 €
20130701
01/2013
Národná rada Slovenskej republiky 0,00 €
20130628
Z/2013/02
CORYDORAS, s.r.o. 600,00 €
20130502
Z/2013/01
Entrans s.r.o. 0,00 €
20120913
01/2012
Poslanecký klub strany SDKÚ-DS 0,00 €
20130213
- Súhrnné správy 0,00 €
20130213
- Súhrnné správy 0,00 €
20130118
O/2012/16
ECOPRESS a.s. Objednávky 187,50 €