Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Kategória
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 2252
                                                               
Dátum zverejnenia Názov
číslo dokumentu
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)Dátum účinnostiDodávateľ
IČO
Kategória Suma
(bez DPH)
20150107
F/2014/46
- - Národná banka Slovenska
30844789
Faktúra 3 191,45 €
20150102
F/2014/45
- - GLS WEB Design, s.r.o.
36565041
Faktúra 248,40 €
20150102
F/2014/44
- - Národná banka Slovenska
30844789
Faktúra 43,32 €
20150102
F/2014/43
- - Slovak Telekom, a.s.
35763469
Faktúra 17,99 €
20150102
F/2014/42
- - Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
11707402
Faktúra 77,96 €
20150102
F/2014/41
- - Orange Slovensko, a.s.
35697270
Faktúra 346,80 €
20150102
F/2014/40
- - CORYDORAS, s.r.o.
43914535
Faktúra 120,00 €
20150102
F/2014/39
- - Microsoft Ireland Operations Limited
IE8256796U
Faktúra 2,90 €
20150102
F/2014/38
- - Microsoft Ireland Operations Limited
IE8256796U
Faktúra 257,60 €
20150102
F/2014/37
- - Orange Slovensko, a.s.
35697270
Faktúra 194,44 €
20150102
F/2014/36
- - Národná banka Slovenska
30844789
Faktúra 3 191,45 €
20150102
F/2014/35
- - Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
11707402
Faktúra 1 345,70 €
20150102
F/2014/34
- - AGENTÚRA MANNA s.r.o.
36749117
Faktúra 184,22 €
20150102
F/2014/33
- - TAXI Michal Žitňák
32165676
Faktúra 120,00 €
20150102
F/2014/32
- - Národná banka Slovenska
30844789
Faktúra 37,28 €
20150102
F/2014/31
- - Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
11707402
Faktúra 118,32 €
20150102
F/2014/30
- - Slovak Telekom, a.s.
35763469
Faktúra 17,99 €
20150102
F/2014/29
- - Orange Slovensko, a.s.
35697270
Faktúra 346,80 €
20150102
F/2014/28
- - Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby
11707402
Faktúra 3 830,00 €
20150102
F/2014/27
- - Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby
11707402
Faktúra 141,06 €
20150102
F/2014/26
- - TAXI Michal Žitňák
32165676
Faktúra 60,00 €
20150102
F/2014/25
- - Orange Slovensko, a.s.
35697270
Faktúra 192,46 €
20150102
F/2014/24
- - GLS WEB Design, s.r.o.
36565041
Faktúra 198,00 €
20150102
F/2014/23
- - Národná banka Slovenska
30844789
Faktúra 3 191,45 €
20150102
F/2014/22
- - Microsoft Ireland Operations Limited
IE8256796U
Faktúra 10,64 €
20150102
F/2014/21
- - Microsoft Ireland Operations Limited
IE8256796U
Faktúra 257,60 €
20150102
F/2014/20
- - Proeko s.r.o.
35900831
Faktúra 59,00 €
20150102
F/2014/19
- - Humusoft s.r.o.
40525872
Faktúra 1 750,00 €
20150102
F/2014/18
- - Národná banka Slovenska
30844789
Faktúra 39,92 €
20150102
F/2014/17
- - Slovak Telekom, a.s.
35763469
Faktúra 17,99 €
20150102
F/2014/16
- - Orange Slovensko, a.s.
35697270
Faktúra 346,80 €
20150102
F/2014/13
- - Orange Slovensko, a.s.
35697270
Faktúra 1 040,40 €
20141230
F/2014/14
- - Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
Faktúra 1 094,40 €
20141230
F/2014/12
- - Orange Slovensko, a.s.
35697270
Faktúra 178,23 €
20141230
F/2014/11
- - GLS WEB Design, s.r.o.
36565041
Faktúra 102,00 €
20141230
F/2014/10
- - AGEM Computers, s.r.o.
35692715
Faktúra 71,40 €
20141230
F/2014/09
- - Národná banka Slovenska
30844789
Faktúra 3 191,45 €
20141230
F/2014/08
- - OTIDEA s.r.o.
47139200
Faktúra 95,00 €
20141230
F/2014/07
- - CORYDORAS, s.r.o.
43914535
Faktúra 120,00 €
20141230
F/2014/06
- - CORYDORAS, s.r.o.
43914535
Faktúra 120,00 €