Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Kategória
Typ
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 2145
Zverejnenie Názov/číslo dokumentu Dodávateľ Kategória Typ Suma
20130116
F/2012/38
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Faktúra 2 495,08 €
20130116
F/2012/37
Orange Slovensko, a.s. Faktúra 96,85 €
20130116
F/2012/36
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúra 230,40 €
20130116
F/2012/35
Hauerland spol. s.r.o. Faktúra 301,20 €
20130116
F/2012/34
Slovak Telekom, a.s. Faktúra 5,99 €
20130116
F/2012/33
Národná banka Slovenska Faktúra 22,98 €
20130116
F/2012/32
CLEAN TONERY, s.r.o. Faktúra 2 195,88 €
20130116
F/2012/31
Národná banka Slovenska Faktúra 25,49 €
20130116
F/2012/30
Slovenská pošta, a.s. Faktúra 150,16 €
20130116
F/2012/29
Orange Slovensko, a.s. Faktúra 176,71 €
20130116
F/2012/28
DATALAN, a.s. Faktúra 11 988,00 €
20130116
F/2012/27
TAXI Michal Žitňák Faktúra 140,00 €
20130116
F/2012/26
GLS WEB Design, s.r.o. Faktúra 351,30 €
20130116
F/2012/25
TREND Representative, s.r.o. Faktúra 73,44 €
20130116
F/2012/24
Národná banka Slovenska Faktúra 3 191,45 €
20130116
F/2012/23
AGEM Computers, s.r.o. Faktúra 584,52 €
20130116
F/2012/22
DATALAN, a.s. Faktúra 3 036,91 €
20130116
F/2012/22
DATALAN, a.s. 3 036,91 €
20130116
F/2012/21
AutoCont SK a.s. Faktúra 5 072,06 €
20130116
F/2012/20
AutoCont SK a.s. Faktúra 2 231,50 €
20130116
F/2012/19
Národná banka Slovenska Faktúra 33,00 €
20130116
F/2012/18
Orange Slovensko, a.s. Faktúra 8,10 €
20130116
F/2012/17
Orange Slovensko, a.s. Faktúra 1,00 €
20130116
F/2012/16
Slovak Telekom, a.s. Faktúra 13,86 €
20130116
F/2012/15
GLS WEB Design, s.r.o. Faktúra 1 992,00 €
20130116
F/2012/14
Národná banka Slovenska Faktúra 3 191,45 €
20130115
F/2012/13
PETIT PRESS, a.s. Faktúra 165,00 €
20130115
F/2012/12
Slovenská pošta, a.s. Faktúra 30,86 €
20130115
F/2012/11
Slovenská pošta, a.s. Faktúra 28,80 €
20130115
F/2012/10
Inspekta Slovakia a.s. Faktúra 14,40 €
20130115
F/2012/09
ECOPRESS a.s. Faktúra 187,50 €
20130115
F/2012/08
Humusoft s.r.o. Faktúra 39 990,00 €
20130115
F/2012/07
Inspekta Slovakia a.s. Faktúra 900,63 €
20130115
F/2012/06
Cosinus Computing b.v. Faktúra 7 310,00 €
20130115
F/2012/05
METRO Cash&Carry s.r.o. Faktúra 257,99 €
20130115
F/2012/04
StataCorp LP Faktúra 4 560,29 €
20130115
O/2012/11
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby Objednávka 93,78 €
20130115
F/2012/03
Martin Vasiľ - h 24 Faktúra 800,00 €
20130115
F/2012/03
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby Faktúra 1 915,00 €
20130115
F/2012/02
Národná banka Slovenska Faktúra 47,76 €