Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Kategória
Typ
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 2145
Zverejnenie Názov/číslo dokumentu Dodávateľ Kategória Typ Suma
20130115
F/2012/01
Profesia, spol.s.r.o. Faktúra 312,00 €
20130110
O/2012/10
I.E.G. stravovacie služby Objednávka 3 830,00 €
20130110
O/2012/09
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Objednávka 2 079,55 €
20130110
O/2012/08
CLEAN tonery s.r.o. Objednávka 2 195,88 €
20130110
O/2012/07
I.E.G. stravovacie služby Objednávka 1 915,00 €
20120913
1/2012
Poslanecký klub strany SDKÚ-DS 0,00 €
20120913
1/2012
Poslanecký klub strany SDKÚ-DS 0,00 €
20120913
1/2012
Poslanecký klub strany SDKÚ-DS 0,00 €
20121205
Z/2012/12
Orange Slovensko, a.s. 4,98 €
20121205
Z/2012/11
Orange Slovensko, a.s. 16,99 €
20121205
Z/2012/10
Orange Slovensko, a.s. 0,00 €
20121126
O/2012/06
AGEM Computers, s.r.o. Objednávka 487,10 €
20121120
Z/2012/09
GLS WEB Design, s.r.o. 85,00 €
20121112
O/2012/05
Hauerland, spol.s.r.o. Objednávka 2 071,19 €
20121112
O/2012/04
DATALAN, a.s. Objednávka 9 990,00 €
20121109
O/2012/03
AutoCont SK a.s. Objednávka 2 511,55 €
20121109
O/2012/02
AutoCont SK a.s. Objednávka 4 226,72 €
20121108
Z/2012/08
DATALAN, a.s. 2 530,76 €
20121108
O/2012/01
Humusoft, s.r.o. Objednávka 39 990,00 €
20121108
Z/2012/06
Slovak Telekom, a.s. 17,99 €
20121108
Z/2012/05
Igor Goruša 0,00 €
20121108
Z/2012/04
Národná banka Slovenska 38 298,51 €
20121024
Z/2012/03
GLS WEB Design, s.r.o. 1 992,00 €
20121024
Z/2012/02
Martin Vasiľ 800,00 €
24. 10. 2012
Z/2012/01
Orange Slovensko, a.s., 8 442,00 €