Úvodné stanovisko k návrhu rozpočtu

  • 16. 10. 2021

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejní detailnú analýzu rozpočtu v prvej polovici novembra pred prerokovaním rozpočtu v NR SR, ako to robí každý rok.  Nasledujúci pohľad obsahuje len podmienené scenáre, ktoré by sa nemali zamieňať za hodnotenie RRZ. Celé znenie úvodného stanoviska a ďalšie analytické informácie nájdete v prílohe.

Rada vníma pozitívne, že vládne ciele predpokladajú zníženie deficitu pod úroveň 3 % HDP už v roku 2023 a ďalej predpokladajú znižovanie aj v roku 2024. Návrh rozpočtu však neobsahuje opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov.

Ozdravovanie rozpočtu sa tiež podľa návrhu posúva až na ďalšie roky, kedy vláda síce predpokladá ambicióznu konsolidačnú politiku, pričom však chýba jasne zadefinovaná štruktúra opatrení.  V prvom kroku sa RRZ zamerala na odhad vplyvu, aký by mohol mať rozpočet na dlhodobú udržateľnosť. Tá sa dnes nachádza v pásme vysokého rizika.

Vzhľadom na to, že rozpočet neobsahuje všetky potrebné opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov, ktoré sú v rozpočte uvedené a vzhľadom na nejasnú budúcnosť návrhu dôchodkového zákona, odhadla RRZ vplyv rozpočtu na dlhodobú udržateľnosť  verejných financií v troch scenároch.

1) Scenár splnenia rozpočtových cieľov (k čomu zatiaľ chýba špecifikácia opatrení) a prijatie dôchodkovej reformy spĺňajúcej míľnik z Fondu obnovy by mohol zlepšiť udržateľnosť do pásma stredného rizika.

2) Scenár vývoja podľa rozpočtu, teda bez zarátania zatiaľ neurčených opatrení, ktoré by viedli k dosiahnutiu rozpočtových cieľov (a teda nesplnenie rozpočtových cieľov) a prijatie dôchodkovej reformy by znamenal, že by nemuselo dôjsť k výraznejšej zmene dlhodobej udržateľnosti.

3) Scenár, kedy by nedošlo k dohode ohľadne dôchodkovej reformy, deficit by tak bol nižší o nerozdelenú rezervu pre priority, by znamenal riziko ďalšieho zhoršenia dlhodobej udržateľnosti.