Identifikácia jednorazových dividend v príjmoch verejných financií

  • 30. 9. 2013

Štrukturálne saldo verejných financií patrí medzi kľúčové ukazovatele nielen z analytického pohľadu ale aj pri monitoringu vývoja rozpočtov alebo napríklad pri hodnotení dlhodobej udržateľnosti.

Jeho význam sa v krajinách eurozóny výrazne zvýšil po prijatí legislatívnych zmien (predovšetkým „fiškálneho kompaktu“ a tzv. „2-packu“ ). Práve preto je dôležité pozrieť sa na vplyv jednorazových opatrení a hospodárskeho cyklu na výsledky vo verejných financiách. V tomto komentári sme sa pokúsili identifikovať jednorazové dividendy.