Siedme stretnutie Panelu poradcov

  • 27. 6. 2023

Siedme stretnutie Panelu poradcov sa konalo pri príležitosti oslavy 10. výročia vzniku RRZ 05.06.2023.
Osobne sa okrem členov RRZ zúčastnil pán George Kopits, ďalší členovia sa pripojili online.

V úvode boli predstavení noví členovia Panelu poradcov, páni Roel Beetsma a Richard van Zwol, následne boli diskutované hlavné témy – výdavkové limity a dlhodobá udržateľnosť.

Týmto Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ďakuje bývalým členom Holly Sutherland a Simon Wren-Lewis za významný prínos a kvalifikované odporúčania.