Údaje pre ľudí

  • 10. 8. 2012

Fiškálna rada by mala byť zrkadlo pre vládu a studňa informácií pre verejnosť,” hovorieva vo svojich prezentáciách kolega Ľudo Ódor.

Médiá, odborníci a politici sa pravdepodobne sústredia na prvé z týchto obrazne pomenovaných poslaní. Rovnako dôležité je však to druhé - zdieľať údaje a informácie rôzneho typu so širokou verejnosťou. Plnohodnotná rada totiž znamená aj tvorivý dialóg s rôznymi skupinami občanov a osobitne s mladými výskumníkmi.

V čase, keď som zvykol pravidelne navštevovať futbalové zápasy v rodnom meste, fascinovalo ma, koľko expertov sa dokáže vtesnať do relatívne malého hľadiska štadióna. Každý mal jednoznačný názor na správne rozostavenie hráčov, správnu taktiku či správne rozhodnutie hráča v tom-ktorom momente. Raz som sa pozorne započúval do slov ku mne najbližšie stojaceho experta, až som bol náchylný uveriť, že riešením nepriaznivého stavu je jedine vystriedanie Fiebera. No keď som cez prestávku pri predavačovi tekvicových jadierok počul, že prehrávanie má na svedomí slabé využívanie našich rýchlych krídelníkov, pochopil som, že celé to bude asi o čosi zložitejšie - dúfajúc, že aspoň tréner tomu rozumie. V medzinárodnom futbale sa medzičasom veľa zmenilo. Inštinktívne rozhodovanie nahradila intenzívna práca s dátami, ako to dokumentuje napríklad kniha Simona Kupera a Stefana Szymanskeho.

Verejná diskusia na Slovensku je tiež skôr na báze inštinktu či kvalitatívnych pozorovaní, či už ide o futbal alebo fiškálnu politiku. Bolo by na prospech, keby v oboch oblastiach došlo k výraznému posunu smerom k medzinárodným štandardom. Vážim si pritom, že v tom druhom prípade môžem k takémuto posunu prispieť.

Slovensko potrebuje naštartovať hlbšiu debatu o stave verejných financií. Obraz politikov prekrikujúcich sa v diskusných reláciách a oháňajúcich sa miliardami vytvára v ľuďoch mylnú predstavu, že fiškálnu politiku nemožno pochopiť. Všadeprítomní komentátori - mnohokrát bez úplne čitateľných motivácií - naopak navodzujú dojem, že najlepšia fiškálna politika je za akýchkoľvek okolností len jednoduchá záležitosť čoraz nižších daní alebo vyšších výdavkov.

Na rušnom trhu názorov má Rada pre rozpočtovú zodpovednosť jasnú ambíciu - byť zrozumiteľný a vyvážený hlas rozumu. Spravíme pritom všetko pre to, aby naše výsledky obstáli vo svete prísnych medzinárodných štandardov - toto si pravidelne dáme skontrolovať panelom expertov zvonku. Budeme navyše dbať, aby naša komunikácia bola podaná širokej verejnosti jazykom, ktorému rozumejú. Tu by sa však naše poslanie nemalo - a ani nebude - končiť.

V auguste tohto roku sa futbalový klub Manchester City podujal na nevídaný krok - verejnosti dal k dispozícii veľmi bohatú databázu o všetkých hráčoch vo všetkých futbalových zápasoch anglickej Premier League za poslednú sezónu. Futbalové kluby obyčajne platia obrovské sumy za zber a analýzu takýchto dát, pričom údaje i výsledky si precízne chránia. Webová stránka klubu Manchester City však deklaruje, že tí so zdrojmi a prístupom k údajom nesú aj zodpovednosť - a to podporiť komunitu analytikov v snahe vylepšiť analytickú základňu, v ich prípade výkonov vo futbale.

Mimoriadne mi záleží na tom, aby Rada pre rozpočtovú zodpovednosť prispievala k verejnému dobru aj cez neustále rozširovanie mantinelov poznania o verejných financiách na Slovensku. Bude mať bezkonkurenčný prístup k špecifickým údajom a je na nej, aby s nimi naložila čo najlepšie. V mojich očiach to znamená odovzdať ich do rúk šikovných analytikov, vrátane študentov diplomantov či doktorandov. Verím, že pri rade vybudujeme rušnú tvorivú dielňu, v ktorej sa spracúvaním dát budú generovať nové zaujímavé poznatky. A v konečnom dôsledku, že to prinesie lepšie rozhodovanie v prospech ľudí.