Strednodobý fiškálny výhľad – Hodnotenie programu stability