Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2018 až 2021

  • 12. 6. 2018

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vníma pozitívne, že nová vláda predstavila rozpočtový rámec, ktorý predpokladá pokračovanie znižovania deficitu verejnej správy smerom k dosiahnutiu strednodobého rozpočtového cieľa a vyrovnaného rozpočtu do roku 2020.

Splnenie týchto cieľov by prispelo k zlepšeniu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti o 0,7 % HDP. Pri súčasných predpokladoch si bude dosiahnutie dlhodobo udržateľných verejných financií vyžadovať prijatie dodatočných opatrení vo výške 0,4 % HDP, čo by znamenalo stanovenie rozpočtového cieľa na úrovni štrukturálneho prebytku 0,4 % HDP v roku 2021.

Zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu o 1,0 % HDP v roku 2019 v porovnaní so schváleným Rozpočtom verejnej správy na roky 2018 až 2020 pri súčasnom zhoršení rozpočtového cieľa na rok 2019 odkladá potrebné zlepšenie fiškálnej pozície Slovenska do ďalších rokov. Stanovovanie konsolidačných cieľov na Slovensku dlhodobo vychádza prevažne z požiadaviek vyplývajúcich z európskych pravidiel. Podľa RRZ nedostatočne zohľadňuje požiadavky národných fiškálnych pravidiel, najmä v oblasti rýchlejšieho znižovania dlhu verejnej správy a zabezpečenia dlhodobo udržateľných verejných financií.