Ako ďaleko je vyrovnaný rozpočet?

  • 18. 3. 2014

Nie je jednoduché povedať, čo presne znamená približne vyrovnané hospodárenie. Na tieto účely sa zadefinoval v európskej legislatíve tzv. štrukturálny deficit, ktorý očisťuje Eurostatom zverejnené čísla o vplyv hospodárskeho cyklu a o jednorazové a dočasné opatrenia.

Takto skonštruovaný indikátor totiž lepšie zachytáva strednodobé trendy vo verejných financiách. V nadväznosti na štúdiu ohľadom odhadu potenciálu slovenskej ekonomiky, na webovej stránke RRZ bola zverejnená publikácia, ktorá vyčísluje štrukturálne saldo v slovenských podmienkach. Výsledkom je, že v roku 2012 bolo Slovensko vzdialené od približne vyrovnaného stavu ešte o zhruba 4% z HDP. Opatrenia implementované v roku 2013 síce pravdepodobne „odkrojili“ z tejto sumy, avšak dosiahnutie cieľa v roku 2017 (štrukturálny deficit do 0,5% z HDP) bude ešte veľmi náročné.