Kto sa skrýva za priemerom?

  • 23. 7. 2015

V komentári analyzujeme medziročný rast príjmu v roku 2014 s využitím anonymizovanej databázy Sociálnej poisťovne.

Kladieme si otázku, či sa rast príjmov zo závislej činnosti týkal väčšiny pracujúcich alebo bol ťahaný určitou špecifickou skupinou. Detailnejšie informácie sú priložené v Analýze rastu príjmov podľa individuálnych údajov.