Aktuálny odhad hrubého a čistého dlhu

  • 2. 11. 2021

Aktuálny odhad Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť bol vytvorený 12. 10. 2021.

Rok 2020 je oficiálny dlh potvrdený Eurostatom, roky 2021 až 2024 sú odhadom KRRZ.

Hrubý dlh zahŕňa štátny dlh a dlh ostatných subjektov verejnej správy (napr. samospráva, nemocnice). Ide o tzv. Maastrichtský dlh, ktorý sleduje štatistický úrad Európskej komisie ako hlavný ukazovateľ zadlženia krajín EÚ. Pre účelu dlhovej brzdy sa podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti sleduje hrubý dlh.

Čistý dlh je hrubý dlh očistený o likvidné aktíva (predovšetkým hotovosť na účtoch verejnej správy, zlato, cenné papiere). Najväčší vplyv na rozdiel medzi hrubým a čistým dlhom má stratégia riadenia dlhu, ktorá rozhoduje o veľkosti hotovostnej rezervy štátu.

 

Vývoj hrubého a čistého dlhu (% HDP)

Stiahnite si dáta.

 

Pre účely dlhovej brzdy sa využíva hrubý dlh, po notifikácii Eurostatu. Najnovšia notifikácia z 21.10. 2021 stanovila hrubý dlh za rok 2020 na úroveň 59,7 % HDP. Dlh sa nachádza v najvyššom 5. pásme dlhovej brzdy podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, čomu by zodpovedali najprísnejšie sankcie. Do 04.05.2023 platí výnimka pre sankcie od 3.pásma (dva roky po vymenovaní novej vlády sa najprísnejšie sankcie neuplatňujú), podrobnosti nájdete tu.

Aktuálne uplatňované sankcie:

– ministerstvo financií (MF SR) zasiela národnej rade (NR SR) písomné zdôvodnenie výšky dlhu vrátane návrhu opatrení na jeho zníženie
– vláda predloží na rokovanie NR SR návrh opatrení, ktorými by sa malo zabezpečiť zníženie dlhu a znížia sa platy členov vlády na úroveň predchádzajúceho roka

 

Interaktívny vývoj hrubého dlhu a uplatňovaných sankcií v súčasnosti a podľa prognózy KRRZ nájdete tu.