Dlhu má pomôcť superdividenda

  • 20. 8. 2013

Výška hrubého dlhu SR spolu so superdividendou zostáva podľa návrhu rozpočtu v roku 2013 pod hranicou 55% HDP a v roku 2014 pod hranicou 57% HDP.

Bez superdividendy by dlh tieto hranice prekročil, čo by znamenalo povinnosť zmrazenia troch percent (očistených) výdavkov už v roku 2014 a predloženie vyrovnaného rozpočtu na rok 2016.