Dobrý, zlý a škaredý

  • 21. 5. 2014

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hodnotí strednodobé ciele prezentované v programe stability na roky 2015 až 2017 z dvoch pohľadov.

Diskusná štúdia s názvom Dobrý, zlý a škaredý sa pokúsila o vyhodnotenie v prípade nového európskeho fiškálneho rámca. Po prijatí dvoch legislatívnych balíčkov (tzv. „sixpack“ a „twopack“) a podpísaní fiškálneho kompaktu je na mieste otázka, ktoré sú silné a slabé stránky súčasného systému ako celku? Ako už samotný názov naznačuje, hodnotenie nie je len v pozitívnej rovine.