Domácnosti naznačujú zrýchlenie rastu spotreby

  • 24. 2. 2016

Od konca roku 2014 vynakladajú domácnosti väčšinu dodatočných príjmov na spotrebu.

Plány domácnosti z prieskumov naznačujú pokračovanie tohto trendu i v roku 2016 a očakávaný vyšší rast príjmov tak vytvára väčší priestor pre zrýchlenie spotreby v roku 2016. Na rozdiel od pesimizmu v súvislosti hospodárskou krízou v 2009 a v 2010, či spomalenia rastu v 2013 tak pri predpoklade priaznivého ekonomického vývoja existuje pozitívne riziko, že domácnosti už nebudú ďalej zvyšovať mieru úspor.

Na druhej strane v nahromadených vkladoch z posledných období majú i v prípade zhoršovania klímy dostatok prostriedkov na udržanie svojej súčasnej spotreby. Bližšie k tejto téme i aktuálnym udalostiam v Makroekonomickom komentári 2016/02.