Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020

  • 15. 11. 2017

Z pohľadu naplnenia zámerov zákona o rozpočtovej zodpovednosti vláda v návrhu rozpočtu v dostatočnej miere nevyužíva priaznivé ekonomické podmienky na zrýchlenie konsolidácie.

Nízka záväznosť strednodobého rozpočtového rámca umožnila vláde predložiť návrh rozpočtu, ktorý opätovne zhoršuje ciele v oblasti salda rozpočtu a na dosiahnutie strednodobého rozpočtového cieľa v roku 2020 bude potrebné prijať dodatočné opatrenia.

Voči rozpočtovým cieľom existujú riziká na úrovni 0,6 až 0,8 % HDP ročne, čo by v prípade ich naplnenia znamenalo, že pri súčasných makroekonomických predpokladoch bude dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v horizonte rozpočtu možné len prijatím zásadnejších konsolidačných opatrení. Rada odhaduje, že po zohľadnení rizík návrhu rozpočtu by úroveň dlhu klesla na 47,5 % HDP na konci roku 2020, čím by zostal v prvom sankčnom pásme.

Očakávané zhoršenie deficitu v roku 2017 a negatívne vplyvy opatrení v dôchodkovom systéme mierne zhoršujú dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Pre udržanie dlhodobej udržateľnosti verejných financií je nevyhnutným predpokladom dosiahnutie vládou deklarovaných cieľov v podobe vyrovnaného hospodárenia do roku 2020.

Transparentnosť sa zlepšila poskytnutím detailnejších informácií v oblastiach, ktoré boli predmetom revízie výdavkov v rámci projektu Hodnota za peniaze. V oblasti zrozumiteľnosti spôsobu dosiahnutia rozpočtových cieľov a jednotlivých opatrení došlo v návrhu rozpočtu k zhoršeniu transparentnosti.