Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2013

  • 15. 7. 2014

Podľa aktualizovaného odhadu RRZ dosiahol štrukturálny deficit verejnej správy v roku 2013 úroveň 2,0 % HDP a medziročne sa zlepšil o 2,4 % HDP.

Strednodobý cieľ v podobe štrukturálneho deficitu vo výške 0,5 % HDP zatiaľ nebol dosiahnutý, ale tempo znižovania deficitu výrazne prekročilo požadované ročné zlepšenie o 0,8 % HDP, ktoré by malo zabezpečiť jeho splnenie v stanovenom roku 2017.

Napriek tomu, že jednotlivé ukazovatele sa výrazne zmenili v porovnaní s júlovým hodnotením RRZ, nedošlo k žiadnej zmene v záveroch. RRZ konštatuje, že v roku 2013 nedošlo k výraznej odchýlke a nie je potrebné spustiť korekčný mechanizmus.