Stanovisko_k_pravnej_zavaznosti_gb

Na návrh rozpočtu sa RRZ bude pozerať najmä cez kritériá limitu verejných výdavkov

  • 11. 12. 2023

Tento týždeň by podľa zverejnených informácií mala vláda SR schváliť Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026. Na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a zákona o rozpočtových pravidlách musí tento návrh spĺňať pravidlo limitu verejných výdavkov.

Pre RRZ bude preto pri hodnotení návrhu kľúčové vyhodnotiť, či návrh rozpočtu naplní pravidlo limitu verejných výdavkov.

Dokiaľ nedôjde k schváleniu nových limitov, zostáva formálne v platnosti pre rok 2024 posledný schválený limit výdavkov.

Tým je limit na roky 2023 až 2025 schválený Národnou radou SR  dňa 1. februára 2023. Tento limit návrh rozpočtu z dôvodu prijatia viacerých výdavkových opatrení v priebehu roka 2023 prirodzene nespĺňa.

V priebehu tohto týždňa RRZ zverejní nový limit výdavkov pre obdobie rokov 2024 – 2027, ktorý sa podľa zákona vypracúva vždy na začiatku volebného obdobia, aby férovo zohľadnil zdedený legislatívny stav ku dňu schváleného programového vyhlásenia vlády. Zároveň tento nový limit poskytuje novej vláde informáciu o priestore na výdavky za predpokladu nezmenenej legislatívy a povinnosti zlepšovať dlhodobú udržateľnosť tempom 0,5% HDP ročne. RRZ takto vypočítaný limit bezodkladne odošle do NR SR na schválenie. Pokiaľ ho parlament neschváli, bude stále platiť doteraz schválený výdavkový limit z februára 2023.

Nakoľko už aktuálna vláda a parlament prijímajú nové príjmové legislatívne opatrenia, ktoré vláde podľa pravidla zvyšujú limit výdavkov v objeme, v ktorom sú trvalo prefinancované, RRZ predpokladá, že bude požiadaná tento nový limit výdavkov aktualizovať v súlade so zákonom. V takom prípade RRZ predloží aktualizáciu limitov výnimočne už do 48 hod. po predložení žiadosti spojenej s aktualizovanými dátovými podkladmi.

Táto aktualizácia bude vychádzať z aktuálne zverejnených odhadov Výboru pre daňové prognózy v súlade s  metodikou vzájomne dohodnutou medzi RRZ a MF SR.

Na našej stránke nájdete aj Otázky a odpovede, ktoré detailne odpovedajú na ďalšie otázky ohľadom spomínaného procesu a taktiež aj právne stanovisko.