Od výplaty k úsporám

  • 25. 10. 2016

V priemere minieme z každého eura výplaty 93 centov, zvyšných 7 centov usporíme.

Pomer príjmu a spotreby je v čase relatívne stabilný, avšak posledné tri roky sa nárast príjmov nepremieta do spotreby ani v takej miere ako v minulosti. Z prieskumov medzi domácnosťami vyplýva, že dve tretiny domácností neboli schopné po kríze niekoľko rokov sporiť vôbec a za nárastom úspor týchto skupín od 2013 je skôr ozdravovanie ich finančnej situácie.
Na druhej strane bohatšie domácnosti míňajú z každého eura len 85 centov a vytvárajú najväčší podiel na objeme úspor. Podrobnejšie k finančnej situácii domácností a miere úspor v Makroekonomickom komentári 2016/04.