Po 60ke sa riziko infarktu zvyšuje aj vo verejných financiách

  • 11. 5. 2015

Maastrichtské dlhové kritérium nevytvára v dlhom horizonte dostatočne bezpečný dlhový strop pre Slovensko. Dôvodom sú najmä prudko rastúce výdavky citlivé na starnutie populácie a veľmi volatilný hospodársky cyklus. 

Výsledky nášho modelu hovoria, že z dlhodobého hľadiska 50 percentný pomer dlhu ku HDP je maximálnou prijateľnou úrovňou dlhu s akceptovateľnou mierou rizika defaultu. Táto hranica sa zároveň zhoduje s horným dlhovým limitom definovaným v Zákone o rozpočtovej urdžateľnosti.