Rast voľných pracovných miest vytvára priestor na ďalšie znižovanie nezamestnanosti

  • 25. 1. 2016

Od roku 2013 sa trh práce na Slovensku zotavuje, klesá nezamestnanosť a rastie počet voľných pracovných miest.

Dôležitou otázkou je, či je možné očakávať pokračovanie tohto trendu a pri ktorej úrovni narazí trh práce na limity. V porovnaní s rokom 2008 existuje ešte priestor na ďalší pokles nezamestnanosti, nakoľko nárast voľných pracovných miest je v súlade s tempom poklesu nezamestnanosti a zároveň bez nadmerných tlakov na rast miezd.

Zamestnávatelia síce pociťujú nedostatok vhodných zamestnancov, avšak problémy nedosiahli úrovne spred krízy a relatívne voči dopytu nepredstavujú bariéru pre rast. Viac sa dozviete v Makroekonomickom komentári 2016/01.