Odhadovaný deficit sa priblížil k úrovni 4 mld. eur (Semafor júl 2022)

  • 28. 7. 2022

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 4,0 mld. eur

• KRRZ mierne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2022, oproti júnovej prognóze došlo k nárastu schodku o 59 mil. eur (0,1 % HDP). Deficit VS tak môže dosiahnuť úroveň 3 972 mil. eur (3,7 % HDP).

• Pozitívna odchýlka prognózy od salda rozpočtu je vo výške 1 242 mil. eur (1,1 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva nízke. Vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na rýchly nárast cien a prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine.

• Výnos daňových a odvodových príjmov predstavuje najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet, odhadovaný príspevok k zlepšeniu salda dosahuje úroveň 1 833 mil. eur (1,7 % HDP). Vyšší výnos očakávame najmä pri daniach, kde vysoká inflácia navyšuje rast makroekonomických báz oproti predpokladom rozpočtu (najmä dane z práce a DPH).

• Odhad zahŕňa aj vyplatenie jednorazovej 500-eurovej odmeny pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe dohodnuté v rámci kolektívnej zmluvy, vplyv na deficit je 228 mil. eur (0,2 % HDP).

• Celkové výdavky na opatrenia súvisiace s vojnou na Ukrajine dosahujú výšku 344 mil. eur (0,3 % HDP), vzhľadom na chýbajúce informácie zatiaľ nepredpokladáme refundáciu výdavkov zo zdrojov EÚ.

• Čerpanie prostriedkov z EÚ fondov a Fondu obnovy naďalej zaostáva za očakávaniami, čo možno vidieť v nízkych úrovniach čerpania výdavkov na spolufinancovanie, ktoré sú nižšie oproti rozpočtu o 278 mil. eur (0,3 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.