Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Kategória
Typ
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 1529
Zverejnenie Názov/číslo dokumentu Dodávateľ Kategória Typ Suma
20121109
O/2012/02
AutoCont SK a.s. Objednávky 4 226,72 €
20121108
Z/2012/08
DATALAN, a.s. Zmluvy 2 530,76 €
20121108
O/2012/01
Humusoft, s.r.o. Objednávky 39 990,00 €
20121108
Z/2012/06
Slovak Telekom, a.s. Zmluvy 17,99 €
20121108
Z/2012/05
Igor Goruša Zmluvy 0,00 €
20121108
Z/2012/04
Národná banka Slovenska Zmluvy 38 298,51 €
20121024
Z/2012/03
GLS WEB Design, s.r.o. Zmluvy 1 992,00 €
20121024
Z/2012/02
Martin Vasiľ Zmluvy 800,00 €
24. 10. 2012
Z/2012/01
Orange Slovensko, a.s., Zmluvy 8 442,00 €