Dôchodkový vek: mýty a fakty

  • 18. 9. 2018

Ambíciou tohto komentára KRRZ je poskytnúť odborné informácie, ktoré by mali prispieť ku skvalitneniu verejnej diskusie k zavedeniu tzv. stropu dôchodkového veku, vrátane aktualizácie kvantifikácie vplyvov na makroekonomický vývoj, domácnosti a verejné financie.

V diskusii sa zatiaľ opakovane objavujú argumenty, z ktorých väčšina vychádza z neúplných alebo len čiastkových informácií. Niektoré z nich možno označiť za mýty.